Możesz nas wesprzeć przekazując dotację przy użyciu PayPal->

 

You can support us using PayPal -> 


Zbiórka środków

Collection of funds

Jak zapewniają organizatorzy jest to impreza netto. Każdy z czterech uczestników biegu sam pokrywa koszty przelotu, oraz część kosztów pobytu w USA. Pozostałe koszty pokrywa polska organizacja Lions i amerykańskie kluby. Całość zebranych środków, bez żadnych potrąceń, trafi więc do potrzebującej szkoły.

Biegacze „sprzedają” przebiegnięte kilometry w cenie 1km= 100 Euro/ USD ale wsparcia można udzielić przelewając każdą kwotę na konto zbiórki.

As will ensure the organizers of the entire collection of funds will be donated to support. Each of the four runners alone covers the cost of the trip and part of the cost of living in the US. Other costs are covered by the Polish organization Lions and American clubs. All the funds collected, without any deductions, will go to the needy school.

Runners “sell” mileage mileage for 1km = 100 Euro / USD but support can be paid by transferring each amount to a collection account.

BANK ACCOUNTS:

Okręg 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions

61-545 Poznań, ul.Krzyżowa 7/1

BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Poznań

61-569 Poznań, ul. Wierzbięcice 1

Uwaga w opisie przelewu prosimy podać cel:  Freedom Charity Run

Please note, in the description of the transfer – purpose of the: Freedom Charity Run 

Swift code: PPABPLPK

Acc No. PLN:  84 1600 1084 0004 0503 6264 6196

Acc. No. EURO:  29 1600 1084 0004 0503 6264 6022

Acc. No. USD:  56 1600 1084 0004 0503 6264 6021

Information:

plbiuro@freedomcharityrun.pl

biuro@texet.pl