Trasa/ Route:

10. Aalen – Stuttgart/Herrenberg 109km < 732 m, > 736 m

Trasa/ Route: http://bit.ly/FCR2018D10AalenStuttHerrenb

Relacja / Relation

Dzień 10, 10.09.18 Aalen- Herrenberg 109 km

Dzień zaczęliśmy od złożenia biało- czerwonej wiązanki pod Freiheit Denkmal- miejscem pomięci tych, którzy stracili życie za wolność.

Janek wrócił! Wsiadł na stacji Poznań Główny wczoraj o 16.13 w pociąg do Berlina i po kilku przesiadkach dojechał do Aalen dzisiaj o 6.35. Cieszymy się bo zżyliśmy się przez to wspólne bieganie. W dodatku po 9 dniach biegania czeka na nas dzisiaj 109 km, drugi najdłuższy etap. Lepiej też podzielić go na 6- ciu niż jak wczoraj na 5-ciu.

Jest ok 10.30- dobiegamy do Schwabische Gmuend. Pomimo poniedziałku, czekają tam na nas Lioni z trzech sąsiednich klubów m.in. Michael Lang, Hartmut Schaal i Konniev Mangold. Stoły zastawione napojami, owocami i pysznymi preclami posmarowanymi masłem. Opowiadamy o historii i celach biegu. Niestety czas już ruszać w dalszą drogę.

Następny przystanek w Weiler, dzielnicy Schorndorfu. Czeka na nas Claudia Mischon, przedstawicielka burmistrza Matthiasa Klopfera. Claudia jest Polką i choć urodzona w Niemczech po polsku mówi bez najmniejszego akcentu. Wraz z członkami miejscowych klubów Lions jest tu także Przewodniczący Strefy Ulrich Fritz. Nie ma wymówek- musimy zjeść lunch- pyszny, czas nas jednak pogania. Ulrich deklaruje, że w przyszłym tygodniu na spotkaniu Strefy omówi wsparcie dla naszego celu charytatywnego.

10 km przed Herrenbergiem spotykamy grupę ok 30 miejscowych biegaczy. Wśród nich jest także Michael Piske. Michael przebiegł ponad 300 maratonów, w tym 39 w Berlinie. Mam tam już swój nr- 1149. Pomimo 70- tki na karku energia nadal go rozpiera.
Całą grupą kieruje Clivia Schuker. To ona zaprosiła współbiegaczy, konsultowała z Danielem trasę, teraz biegnie razem z nami.

Na kilometr przed metą dołącza się do nas Jolanta Giedrojć- Gorąca, trzykrotna mistrzyni Polski w bojerach w latach 1979-81. Jest Olsztynianką, przyjechała odwiedzić znajomych, to właśnie Silvie i Michael Piske

Wbiegamy na prześliczny rynek w Herrenbergu. Czeka na nas tam duża grupa wraz Ralfem Heinzelmannem, przedstawicielem władz miasta. Z Ralfem uzgadnialiśmy wszystkie szczegóły. Mile zaskakuje nas wydrukowany banner Freedom Charity Run, pod którym kończymy bieg. Przed siedzibą władz miejskich wita nas prezydent LC Herrenberg Guenter Multrus i od razu deklaruje wsparcie celu charytatywnego w wysokości 500 Euro. Jest też Jochen Schmidt, który z ramienia klubu organizował nasz pobyt w tej niezwykle gościnnej miejscowości w Schwabii.

Wieczorem bierzemy udział w spotkaniu klubowym LC Herrenberg. To pierwszy taki przypadek- jakże miły. Guenter dziękuje za wybranie jego miasta jako etapu biegu FCR 2018. Podkreśla jak ważną i potrzebną w obecnych czasach inicjatywą jest Freedom Charity Run. My dziękujemy za niezwykłą gościnność i za wsparcie celu charytatywnego. Mówię o tym jak istotne są relacje polsko- niemieckie dla budowy bezpiecznej i zasobnej Europy.

We started the day with giving white and red wreath under the Feiheit Denkmal – memorial of those who lost their life fighting for freedom.

Johnny is back! He took train from Poznan to Berlin yesterday at 4.13 pm and after few changes he was in Aalen today at 6.35 pm. We are glad because we are very close due to running together. In addition, after 9 days of running we still have to run 109 km, second biggest distance. It is better to share it by 6 people rather than 5 like yesterday.

It was about 10.30 am – we getting closer to Schwabische Gmuend. Despite that it was Monday, Lions Clubs members were waiting, namely Michael Lang, Hartmut Schaal and Konniev Mangold and more. Tables covered with beverages, fruits and delicious butter bagles. We told them story and aim of our run. Unfortunately, we had to keep running.

Next stop Weiler, district of Schorndorf city. Claudia Mischon was waiting for us, she is representative from city hall, from mayor Matthias Klopfer. Claudia is Polish and speaks Polish very well despite that she was born in Germany. Together with local Lions, there was also District Chairman Ulrich Fritz. There were no excuses – we had to eat lunch – delicious by the way, but time is rushing us. Ulrich declared that he will talk about supporting our cause on the district meeting next week.

10 km before Herrenberg we met group of about 30 local runners. Among them Michael Piske. Micheal ran more than 300 marathons, including 39 in Berlin. I have my number for it – 1149. Despite that his almost 70 years old, he had plenty of energy. Group is leaded by Clivia Schuker. She had invited co-runners, consulted route with Daniel, then she was running with us.
Jolanta Giedrojć- Gorąca joined us 1 km before the finishing line, she 3 times Polish champion in iceboats between 1979 and 1981. She is from Olsztyn, she came there to visit her friends, Silvie and Michael Piske.

We ran to marvelous Herrenberg market. City hall representative, Ralf Heinzelmann with large group of people was waiting for us. We agreed all details with Ralf. We saw FCR banner which we crossed at the finishing line. Herrengerg’s LC president, Guenter Multrus greeted us and declared support to our cause – 500 EUR. There was also Jochen Schmidt, who organized our visit in very friendly city of Schwabia.

In the evening, we took part in LC Herrenberg meeting. It is the first time and very nice situation. Guenter thanked us for picking his city to be part of FCR 2018. He emphasized that it Freedom Charity Run initiative is crucial and necessary especially during these times. We thanked him in return for his hospitality and support. I said about importance of Polish- German relationship in order to build safe and wealthy Europe.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m34!1m12!1m3!1d673927.0866831627!2d8.922121799761511!3d48.71450797888125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m19!3e2!4m5!1s0x47991b8414841c9f%3A0xd6fe2d7ab424e68c!2sAalen%2C+Niemcy!3m2!1d48.836688699999996!2d10.0971163!4m5!1s0x4799c4feda1ddf91%3A0xc166f4f1bffb4b94!2sMercedes-Benz+Museum%2C+Mercedesstra%C3%9Fe%2C+Stuttgart%2C+Niemcy!3m2!1d48.7881453!2d9.233982!4m5!1s0x479758c2ddc44031%3A0x41ffd3c8d0927b0!2sHerrenberg%2C+Niemcy!3m2!1d48.5950369!2d8.8671577!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1537246518367" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>