Przebiegną Europę dla dzieci w Polsce i Libanie

They will run across Europe for children in Poland and Lebanon

  

W tym roku walczymy aby zebrać środki na 2 cele pomiędzy, które zebrane środki zostaną rozdysponowane po połowie:

– Zbieramy dla Matyldy Klimowicz, która przyszła na świat  pierwszego października 2017 z rzadką wadą nóżki ( hememelia strzałkowa). Potrzebuje naszej wspólnej pomocy aby stanąć dwie nogi!
Więcej informacji -> https://www.siepomaga.pl/matyldaklimowicz

– Ponownie zbieramy na szkołę znajdującą się w obozie dla syryjskich uchodźców w Arslan na wschodzie Libanu. Liczący niewiele ponad 4 mln mieszkańców Liban przyjął ponad półtora miliona uchodźców z Syrii (to tak jak by w 40 mln Polsce pojawiło się 15 mln uchodźców). Około 150 tys. z nich mieszka w obozie w Arslan na wschodzie kraju. Jedyna szkoła w obozie może przyjąć ledwo 250 dzieci i pilnie potrzebuje wsparcia. Czterech biegaczy z Polski postanowiło w 11 dni przebiec niemal połowę Stanów Zjednoczonych, z południa na północ, aby zebrać dla tej szkoły pieniądze.  

This year we are fighting to collect funds for two purposes, in which the collected funds will be distributed in half:
– We collect for Matilda Klimowicz, who was born on the first of October 2017 with a rare leg defect (sagittal hememelia). Need our mutual help to stand on both legs! more information -> https://www.siepomaga.pl/matyldaklimowicz
– Continue raising funds for the school in Lebanon, the Syrian refugee camp in Arslan (east of Lebanon). Almost 4 million Lebanese residents have received over 1,5 million Syrian refugees (as many as 15 million refugees in 40 million Poland residents). About 150 thousand live in a camp in Arslan in the east of the country. The only school in the camp can accommodate barely 250 children and urgently needs support. Four runners from Poland decided in 11 days to run almost half of the United States, from south to north to raise money for the school.