Zapraszamy do wykupowania symbolicznych kilometrów
naszego biegu mamy ich aż 777!
Kwota wykupu zostanie w 100% przeznaczona na
wsparcie tegorocznego celu biegu!

Jaki jest koszt km? to 100 Euro. Każdy kto wykupi kilometr otrzyma oficjalne podziękowania, jeżeli wykupisz kilka kilometrów stajesz się sponsorem naszego biegu i zadedykujemy Ci konkretny kilometr wraz z relacją video na naszym FB!

W sprawie zakupu kilometrów prosimy się kontaktować z Mariuszem Szeib
(dane w zakładce kontakt)

We invite you to buy symbolic kilometers of our run, we have them – 777! The redemption amount will be 100% allocated to support this year’s running goal!

What is the cost of km? – 100 EUR. Anyone who buys a kilometer will receive official thanks, if you buy a few kilometers you become the sponsor of our race and we will dedicate you a specific kilometer with a video report on our FB!

For the purchase of kilometers, please contact Mariusz Szeib (data in the contact tab)