Trasa/ Route:

Lafayette, IN – Francesville, IN 66,3km

Start: http://bit.ly/StartFCRDay9

Meta: http://bit.ly/MetaDay9

Relacja / Relation

Neil Armstrong, a właściwie jego kopia z brązu, siedzi na monumencie tuż przed swoją alma mater, Purdue University w Lafayette. W przeszklonym hallu budynku głównego wisi podwieszona lądownik Appollo 11. Wszystko to pokazał nam Charlie wioząc nas wieczorem do swego domu na nocleg.

0 23. w wieczornym bloku newsów Pat i Charlie widzieli specjalny program poświęcony wizycie FCR w Lafayette- podobno wypadło super. My w tym czasie już wszyscy przewracaliśmy się z boku na bok.

Rano wystartowaliśmy z Marshallem, profesorem ze wspomnianej uczelni. Marshalla spotkaliśmy  przypadkowo wczoraj, na mecie poprzedniego odcinka. Zainteresował się naszym biegiem, bo sam kiedyś biegał maratony, a teraz wziął się za ultrasy. Niedawno machnął 105 milowy (168 km) bieg non stop w Ohio. Chętnie dołączył by do naszego teamu w przyszłości.

681- tyle wiatraków jest na największej farmie wiatrowej świata, zlokalizowanej na polach kukurydzy wzdłuż naszej trasie do Rensselaer. Biegliśmy więc mila za milą wśród szumu kukurydzy i turbin wiatrowych. Zrywa się wiatr, niebo chmurzy- będzie lało. Czyżby Cindy nas w końcu dogoniła?

Dobiegliśmy jednak bez przeszkód do City Hall w Rensselaer o 17, a tam dopiero 16. Przekroczyliśmy kolejny raz linię zmiany czasu.

Bob, który wszystko zorganizował, czekał już na nas wraz z burmistrzem miasta, prezydentem klubu Allenem oraz kilkunastu Lionami z miejscowego klubu. Rensselaer to blisko 6 tys miasteczko, które w napięciu czeka na tego 6 tysięcznego obywatela. Najpierw spędziliśmy blisko godzinę na wspólnych opowieściach, potem zjedliśmy dokonały obiad. W międzyczasie dotarła do Patty, gubernator jednego z okręgów w Indianie. Przejechała na to spotykanie ponad 50 mil. To ona, wraz z nieocenioną Anne z Alabamy, podjęły się organizacji na miejscu naszego biegu. Bez nich albo by się nie odbył w ogóle, albo przebieglibyśmy zdani właściwie na własne siły. Oczywiście mam tu na myśli nie te fizyczne siły skumulowane w mięśniach.

Jutro start o 9.00 w kierunku Valparaiso, a potem już wietrzne miast Chicago.

Neil Armstrong, actually, his statue sit on a monument near alma mater, Purdue University in Lafayette. In glass hall of the building hangs Apollo 11 lander. All of that Charlie showed us when he drove us back to his home.  

At 11 pm, in evening news Pat and Charlie saw special program devoted to FCR in Lafayette – supposedly it was great. At the same time, we were all getting good night’s rest.

In the morning, we started with Marshall, professor from university mentioned above.  We met Marshall by accident at finish line yesterday. He got interested in our run, because he run marathons in past, now he runs ultramarathons. He have recently run 105 miles (168 km) without stop in Ohio. He expressed interest in joining our team in future.

681 – so many windmills are on biggest windmill farm in the world located at cornfields alongside our route to Rensselaer. We run mile after mile among noise of corn and wind turbine. The wind rises,  cloud, sky covers in clouds – it is going to rain. Is Cindy finally catching up?

We run to City Hall without obstacles after all at 5 PM in Rensselaer, at that time zone there was 4 PM. We crossed time zone line, again. 

Bob, who organized everything, waited for us with city mayor, president of the club Allen and more than dozen Lions from local club. Rensselaer is almost 6K people town which is still awaiting for its 6K citizen. First of all, we spent almost an hour in mutual stories, then we ate perfect dinner. In the meantime,  governor of one of Indiana’s district arrived. She drove over 50 miles for the meeting. She with invaluable Anne from Alabama organized the run on site. Without them it could not happen at all or we would run on our own. Of course, I do not mean by that our physical strength. Tomorrow, we start at 9 AM in Valparaiso direction, next windy city of Chicago.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d387169.45644796256!2d-87.15183388019037!3d40.70125271199404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e2!4m5!1s0x88131d451f6125b7%3A0x9658e892494bb761!2s20+N+6th+St%2C+Lafayette%2C+IN+47901%2C+Stany+Zjednoczone!3m2!1d40.4178308!2d-86.8909798!4m5!1s0x8813cb68480427e3%3A0x2ec6097989e941de!2s100+N+Brooks+St%2C+Francesville%2C+IN+47946%2C+Stany+Zjednoczone!3m2!1d40.985352!2d-86.88096399999999!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1497594127623" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>