Podziękowania

Organizatorzy i biegacze dziękują wszystkim, którzy wspomagali finansowo lub rzeczowo organizację biegu Freedom Charity Run 2017, a w szczególności:

• Okręgowi 121 Polska Stowarzyszenia Klubów Lions za przekazanie ze składek członkowskich kwoty w wysokości 2 000 USD na częściowe pokrycie biletów samolotowych,
• Firmie CRAFT za przekazanie odzieży sportowej po kosztach produkcji,
• Firmie Texet Poland za nieodpłatne przekazanie części ubiorów dla biegaczy,
• Portalom biegowym:
− www.maratonypolskie.pl
− www.skarzynski.pl
za umieszczanie bieżących informacji o biegu, 
• Anne Shumaker z LC Centre (Alabama) za zorganizowanie i pokrycie wraz z klubem LC Centre kosztów naszego pobytu w Centre, Killen i Tuscumbi,
• Gale Douglass i Don Grey za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Killen (Alabama),
• John Levis za pomoc w propagowaniu idei FCR na terenie USA poprzez organizowanie wywiadu w telewizji ABC,
• Fred i Nancy Royce oraz John i Darleen Horton wraz z North Oldham LC za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Louisville,
• Missy Bone i klubowi Seymour Noon LC za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Seymour,
• Stephen Wingardner i Susane Topf oraz klubowi Washington Township LC i Pike Township LC za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Indianapolis,
• Pat i Charlie Short oraz Vicky i Bob Hrdy wraz z klubem Lafayette LC za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Lafayette,
• Bob Souza i klubowi Rensselaer LC za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Rensselaer,
• Elisha Porterfield i klubowi Valparaiso LC za zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Valparaiso,
• Ks. Tomaszowi Sielickiemu z parafii „Pięciu Męczenników” w Chicago za zapewnienie noclegu.

Dziękujemy także za całą udzieloną podczas biegu pomoc wielu anonimowym osobom, które wspierały nas różnymi rabatami na świadczone nam usługi, wodą, owocami, opieką i dobrym słowem. 

To dzięki Wam wszystkim ten bieg mógł się odbyć!
Wszystkie pozostałe koszty pokryliśmy z własnych funduszów.
Dzięki temu wspólnemu wysiłkowi, każda kwota przekazana na wsparcie celu charytatywnego biegu – wyposażenie/budowa szkoły dla dzieci uchodźców z Syrii, przebywających w Libanie zostanie w 100% przekazana potrzebującym.

Mateusz Pietruliński
Mariusz Szeib
Jacek Trębecki
Daniel Wcisło