Trasa/ Route:

Louisvielle, KY – Seymour, IN 89km

Start: http://bit.ly/StartFCRDay6

Meta: http://bit.ly/MetaDay6

 

 

Relacja / Relation

 

H2O z jeziora, podziałała na nasze sponiewierane mięśnie we wszystkich 8 nogach jak balsam. Co prawda rozrolkowałem je sobie wieczorem, jak codzień na walcu, który dostałem w prezencie od Piotra jeszcze w Poznaniu. Codziennie rano błogosławiłem więc Piotra ale tym razem efekt był zwielokrotniony i nawet śladów wczorajszych 110 km u nikogo z nas nie było.

Rano po pysznym śniadanku, odwiedziliśmy imponującą siedzibę North Oldham LIons Club i przez zabytkowy most na rzeką Ohio, z flagami Polski, USA i UE wbiegliśmy do Indiany. Szacunek Amerykanów dla flagi jest tak ogromny, że przypadkowi przechodnie widząc nas przystawali, a niektórzy nawet nam salutowali.

Powody do świętowania były dwa. Wbiegliśmy do 5- go, przedostatniego już stanu i przekroczyliśmy 500. kilometr, a więc połowę trasy. Nie czujemy się specjalnie sponiewierani fizycznie. Odwrotnie! Biegniemy jakby nam ktoś skrzydła przypiął. Jesteśmy na dopingu dzięki wspaniałej mieszance amerykańskiej gościnności i wsparcia finansowego dla dzieci w Syrii.

W Seymore przy Chamber of Commerce czekała na nas Missy. Pokazała nam część aktywności miejscowych klubów: zagospodarowanie terenów zieleni i wypożyczalnię książek, a następnie zawiozła nas do hotelu ufudowanego przez Lionów z Seymore- dziękujemy!

Wieczorem wybraliśmy się do restauracji Bonanza. Obsługiwał nas Paul, który miał rodzinę w Niemczech. Wypytywał o szczegóły biegu. O napiwku nie chciał słyszeć, mało,tego, zaproponował nam 25% rabat od firmy, tutaj się tajemniczo uśmiechnął, a następnie oświadczył, że pozostałe 75% naszego rachunku pokrywa tajemniczy sponsor. Chris i Gay z Seymore siedzieli przy sąsiednim stoliku. Także z nimi wymienilismy kilka zdań o biegu, teraz postanowili nam zafundować obiad. Czy takie sytuacje mogą się zdarzyć gdziekolwiek poza Ameryką?

Lake H2O helped our tired muscles in  all four pairs of legs like an lotion. To be frank, I used roller to ease the pain in the evening. I have received it from Peter in Poznan. Hence, every day I blessed Peter, although this time results were visible, because each of us had no traces of yesterday’s 110 kilometers.

After delicious breakfast, we visited impressive North Oldham Lions Club headquarter and throughout historical bridge over the river Ohio, we run to Indiana with Polish, US and UE flags. American people respect flag tremendously, pedestrians stopped when they spotted us, some of them even saluted.

Reasons to celebrate were two. We run to 5th, penultimate state and crossed 500 kilometer, so there was half road behind us. We are not specially exhausted physically. On the contrary! We run like we have wings. Our doping is American hospitality and financial suport for children in Syria.

Missy waited for us in Seymore near Chamber of Commerce. She showed us part of local clubs activity: land use and lending library, next she took us to hotel funded by Lions from Seymore – Thank You. 

In the evening, we went to Bonanza restaurant. Waiter named Paul served us, he has family in Germany. He asked us about the run. He did not want the tip from us, moreover, he proposed 25% discount from the company, he mysteriously smiled and added that rest of our bill will be covered by mysterious sponsor. Chris and Gay from Seymore were sitting in neighbouring table. We also talked about the run with them, now they wanted to fund our dinner. Can this kind of situations happen somewhere else than in America?

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m36!1m12!1m3!1d399081.97711433296!2d-86.09690212907638!3d38.60683015417874!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m21!3e2!4m5!1s0x886972a43b2f19c7%3A0x4ebeb6bc46c90b9c!2s601+W+Jefferson+St%2C+Louisville%2C+KY+40202%2C+Stany+Zjednoczone!3m2!1d38.254196!2d-85.7603372!4m3!3m2!1d38.295867799999996!2d-85.74733359999999!4m3!3m2!1d38.9436842!2d-85.880944!4m5!1s0x886bbe55a72c7291%3A0x35feebaa898406bf!2s309+N+Chestnut+St%2C+Seymour%2C+IN+47274%2C+Stany+Zjednoczone!3m2!1d38.960076!2d-85.8909821!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1497593889360" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>