1. Poznań Stary Rynek – Rydzyna Zamek 80km (1.09.18) < 138 m, > 116 m bit.ly/FCR2018D1PozRydz

2. Rydzyna Zamek – Wrocław Rynek Gł 89km (2.09) < 293 m, > 257 m bit.ly/FCR2018D2RydzWroc

3. Wrocław Rynek – Kamienna Góra 102km (3.09) < 904 m, > 540 m bit.ly/FCR2018D3WrocKamienna

4. Kamienna Góra – Jiczin 82km (4.09) < 1455 m, > 1615 http://bit.ly/FCR2018D4KamiennaOkrajJicz

5. Jiczin – Praga Hradczany 90km (5.09) < 539 m, > 548 m http://bit.ly/FCR2018D5JiczPragaHrad

6. Praga – Pilzno 91km (6.09) < 837 m, > 784 m http://bit.ly/FCR2018D6PrgaHradPilzno

7. Pilzno – Weiden/Oberpfalz 100km (7.09) < 1161 m, > 1092 http://bit.ly/FCR2018D7PiznoWeiden

8. Weiden/Oberpfalz – Norymberga 90km (8.09) < 608 m, > 696 m http://bit.ly/FCR2018D8WeidenNorym

9. Norymberga – Aalen 112km (9.09) < 853 m, >730 m http://bit.ly/FCR2018D9NorymAalen

10. Aalen – Stuttgart/Herrenberg 109km (10.09) < 732 m, > 736 m http://bit.ly/FCR2018D10AalenStuttHerrenb

11. Herrenberg – Kehl 98km (11.09) < 1163m, > 1455m http://bit.ly/FCR2018D11HerrenbKehl

12. Kehl – Strasburg 6km (12.09) < 10 m, > 4m szczegóły do opracowania

Suma kilometrów: 1.049km
Przewyższenia: < 8693m > 8573m
Cała trasa: http://bit.ly/FCR2018PozOkrajStrasburg